De N-term

Samen met de score voor het Centraal Schriftelijk Examen bepaalt de N-term het behaalde cijfer voor de leerling. Als je het op zijn kortst wil zeggen, krijgt een leerling die de helft van het aantal te behalen punten haalt, als de N-term "1,0" is, een 5,5 voor het examen. Wanneer de N-term "0" is, is dat cijfer een 4,5 en als de N-term "2,0" is, is dat cijfer een 6,5. Meer uitleg over de totstandkoming van het cijfer m.b.v. de score en de N-term, vindt u bij "Achtergrond".

De N-termen van de afgelopen jaren worden gepubliceerd op de site van het CITO. Deze bevinden zich echter verborgen in een EXCEL-sheet met macro's en bovendien per jaar in een file. Rondom de examens zijn er veel docenten die even willen zie hoe de N-termen de afgelopen jaren waren en vandaar dat ik deze pagina's heb gemaakt.   

Op deze pagina's kunt u dus de N-termen terugvinden van alle algemene CSE-vakken van alle VMBO afdelingen, van de havo en van het vwo van de afgelopen jaren. De oudste is uit het jaar 2000, de jongste uit het jaar 2023. Er ontbreken een paar N-termen om verschillende redenen. Zo zijn er bijvoorbeeld helemaal geen N-termen uit het jaar 2020, het jaar waarin de examens door Covid-19 niet doorgingen. Verder zijn er nog vele andere gegevens beschikbaar zoals het aantal deelnemers, het gemiddelde cijfer, de p-waarde (hoeveel procent goed), het aantal onvoldoendes etc.

De N-voorspeller is een tool om met wat gegevens (waaronder een voorspelling "hoe goed het gedaan is") een "educated guess" te doen naar de N-term voor een vak. Let op: hieraan kunnen natuurlijk geen rechten worden ontleend. Dat we dat maar even duidelijk hebben.

Vanwege transparantie heb ik ook alle ruwe data beschikbaar gesteld op deze website.

Je kunt ook direct alle getallen downloaden vanaf het jaar 2000 t/m het jaar 2023. Klik daarvoor hier.

Veel plezier!

Arjan van der Meij

Klik hier voor mijn tweets. Klik hier voor mijn YouTube-pagina. Klik hier voor mijn LinkedIn-profiel. Klik hier voor mijn Instagramkunst
home N-termen N-voorspeller Ruwe data Achtergrond Gemaakt door Arjan van der Meij. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.